آقای نوستالژی - مطالب اردیبهشت 1395

آدمی

دوشنبه 20 اردیبهشت 1395این نقل قول رو از پدر مرحومش به خاطر سپرده بود و طی مدتی که باهاش کار میکردم کمتر روزی بود که به زبان نیاره:

((همه چیز از نازکی میشکنه، آدمیزاد از کلفتی!))

چه روزی که یک سرمایه دار بزرگ با کوهی از ثروت و شهرت به یکباره از عرش به فرش کوبیده میشد؛ چه روزی که یکی از قوی ترین مردان کشور با اون هیبت و جثه بزرگ طی یک درگیری به سادگی توسط یک نوجوان به قتل رسید؛ چه وقتی که یادی از دیکتاتور سابق عراق و یا حرفی از سایر مردان قدرتمند عرصه سیاست جهان و سرنوشت تحقیرآمیز اونها میشد؛ چه وقتی که هر از گاه خبر از انحراف و به قهقرا رفتن یکی از افراد مشهور و محبوب و (یا به قول برخی!) سلبریتی ها به گوش میرسید و چه ... او در همه این احوال این جمله قابل تامل رو با لحنی محکم تکرار میکرد:

((همه چیز از نازکی میشکنه، آدمیزاد از کلفتی!))