آقای نوستالژی - مطالب فروردین 1394

هذیان ها (25)

یکشنبه 23 فروردین 1394
شور زندگی با تو... آه! لذتی دارد

سرسپردگی با تو... آه! لذتی دارد

 

از شروع یک مصرع تا غزل بنا کردن

شاعرانگی با تو... آه! لذتی دارد

 

((کهنه)) رنگ میبازد، در قبال ((نو)) اما

بوی کهنگی با تو ... آه! لذتی دارد

 

تا همیشه میتابی، ای طلوع بی تکرار

جاودانگی با تو... آه! لذتی دارد

 

((قهوه)) ایِ چشمت را بی درنگ مینوشم

رفع خستگی با تو... آه! لذتی دارد

 

پا به پای من باش و هرچه را بگیر از من

پابرهنگی با تو... آه! لذتی دارد

 

ای خوشا کنار تو ((فتنه)) ای به پا کردن

حصر خانگی با تو... آه! لذتی دارد

 


                                                                                      فروردین 94