آقای نوستالژی - مطالب آبان 1393

همه، درهای قصر قصه های شاد مسدود است!

سه شنبه 27 آبان 1393در کل آدمی هستم کـه برای انجام دادن خیلی از کارها حوصله و انگیزه ای ندارم. شاید یکی از

معـدود کارهایی کـه در طـول دو سه سال گذشتـه احساس میـکردم برای انـجام دادنـش هنـوز

حوصله ای هست وبلاگنویسی بوده کـه اون هم بـه حمدالله! طی روزهای اخیر در حال پیوستن

به لیست بلند بالای سایر موارد هست! من قطعا از بابـت این موضوع حس خوبی ندارم و قاعدتا

دوسـت داشتـم جور دیگـه ای باشم، اما چه میشه کرد... بـه نظرم میاد لازمـه که یکروز بشینم

و با خودم فکر کنـم کـه چرا حوصله هیچ چیزی رو نـدارم اما حقیـقت اینجاست کـه گمان نمیکنم

برای فکر کردن به این موضوع حوصله ای داشته باشم!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ ن: آقای ایکس! از اینکه بعـد از مدتها دیدمت و مهمـتر از اون از اینکه انقـدر سرحال دیدمت بسیار خوشحالم و

حس واقعا خوبی در درونـم دارم. البته جا داره اعتراف کنـم اگر میدونستـم قرار هست 48 ساعت بعد از گذاشتن

پست قبـلی مخاطب اون پست رو ببینـم، در آغـوش بگیرمش و با او بـه رد و بدل کردن ماچ و بوسه بپردازم! حتما

گزینه بهتر و چه بسا لطیف تری رو به عنوان مخاطب اون پست انتخاب میکردم!!چند سانتی متر تا اسطورگی

یکشنبه 11 آبان 1393
ــ سالها میـگذره از زمـانی کـه آقـای ایکس برای خودش ارج و قربی داشت. اون زمـان من کودک

بودم و به یاد دارم که او جوانی بود بسیار قابل احترام برای اهالی محل...مردی که دوران جوانی

خودش رو به پای جنگ گذاشت و در جبهه ها برای خودش کسی بود.ادامه مطلب
دلخستگیها (20)

چهارشنبه 7 آبان 13931

در پی آن نگاه های بلند

حسرتی ماند و آه های بلند... (فریدون مشیری)ادامـه مطـلب
سرطان اعداد

پنجشنبه 1 آبان 1393آدمی نیستم کـه چندان بـه خرافات (حتی بـه معتبـرترین اونها) اعتـقاد داشته باشم، در مـورد چیز

خاصی هم دچار وسواس نیستم اما فکر میکنـم در درون خودم دچار حالتی بین وسواس یا خرافات

جاهلانه در مورد اعداد باشم! شاید هم یک بیماری خاص به نام سرطان اعداد! من میانه خوبی با

اعداد زوج ندارم و در واقـع اعـداد زوج حس امنیـت رو از من سلـب میکنن! پس در زنـدگی من همه

چیز باید بـه یکی از اعـداد فرد ختـم بشه. مثلا وقـتی میخوام صدای تلویزیون رو زیاد کنـم حتما باید

روی یکی از اعـداد فـرد قرارش بدم! یا مثـلا وقتی بـه مسافرت میریم اگر مجموع تعـداد نفرات، فرد

باشه حس میکنم سفر بهتری خواهیـم داشت! ... و البـته در بین اعداد فرد هم بـه دو عدد 3 و 9

دلبستگی بیشتری دارم! مثلا:ادامه مطلب