آقای نوستالژی - مطالب بهمن 1393

مظلومان تاریخ!

شنبه 25 بهمن 1393((چرا انقلاب کردید؟!))

((اون زمان خوشی زده بود زیر دلتون...))

((ما داریم تاوان ندانم کاریهای شما رو پس میدیم!))

هر سال به خصوص در بهمن ماه همـه ما همچین جملات عجیبی رو یا بـه شکل گسترده ای در

لابلای صفحات دنیای مجازی و شبـکه های اجتماعی میخونیم یا از زبان خیلی از جوان ها خطاب

به پدر، عمـو، دایی، بقال سر کوچه! گدای سر خیابان! یا خلاصه هر بینـوای دیگری که بـه نوعی

احساس میشه در دهه پنـجاه نفس میکشیده میشنویـم و دردآور اینکه گاهی اوقات این بندگان

خدا مجبور میشن به کل منکر حضور خودشون در صحنـه انقلاب باشن تا از گزند اینگونه طعنه ها

در امان بمونن...


ادامـه مطـلب
خوب دیروز و هنوز...

شنبه 18 بهمن 1393به شادباش آغاز سی و هفت سالگی ات!

***

1

اولین بار بابـت پایان 24 سالگی بهت تبـریک گفتـم و امروز بابـت آغاز 37 سالگیت این کار رو

میکنم. فکر میکنـم یادآوری این نکتـه کـه با احتساب امسال در حد فاصل این دو عـدد، فراتر

از 10 سالش رو از امکان دیدن تو محروم بودم بیش از اونکه نشانگر وفاداری من به تو باشه،

میتونه نشانگر این باشه که تو در مدت حضور بسیار اندکت تا چه اندازه اثر ژرف و عمیقی بر

روح و روان من داشتی... تاثیر عمیق و شگفت انگیـز انسانها بر دیگری... یکی از دلایلی که

معتـقدم نمی بایـست چنـدان از کلمـاتی مانـنـد بی وفـایی و یا بی معرفـتی و از این دست

کلمات در توصیـف انسانـهای دیگر استفاده کرد این هست کـه تصـور میکنـم اگر ما در خاطر

کسی نمی مونیـم، تـرک گفتـه میشیم و یا طبـق اونـچه از دیـگران انتـظار میرفتـه با ما رفتار

نکردند، بیش از اونکه مشکل از اونـها باشه، مشکل از ما هست که نتونستیم تاثیری عمیق

و یا دستکم شایسته، بر روح و روان اونـها گذاشتـه باشیم، وگرنه رابطه با تو بـه من آموخت

که اغلب اوقات اگر کسی بتـونه تاثیـری درخور و عمیـق ( آنچنان کـه تو بر من اثر گذاشتی)

بر قـلـب دیـگری داشتـه بـاشه، بـه نـدرت مـورد بی مهـری و یا فرامـوشی اون شخـص قـرار

میگیره.


ادامـه مطـلب