آقای نوستالژی - هوم؟!

هوم؟!

جمعه 18 خرداد 1397دیدن خوابهای بد هرچیزی که نداشته باشه یک حسن بزرگ داره؛

این که لااقل پس از بیداری خوشحال میشی و میفهمی اوضاع میتونست از اینی که هست وحشتناک تر هم باشه!