آقای نوستالژی - آمدی جانم به قربانت؛ چه خوب!

آمدی جانم به قربانت؛ چه خوب!

یکشنبه 16 اسفند 1394یک روز زیبای دیگر از سال خوب نود و چهار...

حسن ختامی بی نظیر برای سالی پر از تغییر و تحول؛

همراه با موسیقی دلنشین ونگ زدنهای تو!

با لمس لذت بار آن دستهای کوچک آرامش بخش.

***

به دنیای پر فراز و فرود...

به دنیای تلخ و شیرین... 

به دنیای بامزه ما خوش آمدی؛ عسل بانوی من!