تبلیغات
آقای نوستالژی - !Aryan Meritocracy

!Aryan Meritocracy

دوشنبه 6 مهر 1394
ــ یک برنامه ورزشی از بینندگان خودش میخواد کـه زننـده بهتریـن گل این فصل رقابتهای فوتبال رو

انتخاب کنن. اغلب افرادی که در این نظرسنجی شرکت میکنن تنـها چیزی که حقیقتا براشون حائز

اهمیـت نیست این هست کـه واقـعا چه کسی زیباتـرین گل فصـل رو زده! قرمزها گلی کـه بازیکن

خودشون زده انتخاب میکنن (هرچند کـه زیباترین گل نباشه)، آبی ها بـه همین ترتیب و زردها هم

به همین شکل!! و در نهایت بازیکن گمنامی که از فاصله صد متری!! گل زده در این نظرسنجی به

رای مردم مغلوب بازیکنی میشه که توپ بـه طور اتفاقی پس از اصابت به اعضا و جوارحش! به گل

تبدیل شده!!


ــ یک برنامه طنز از بیننـدگان خودش میخواد کـه طی یک رقابـت بهتـرین کمدین رو انتخاب کنن. به

یکباره خانمها دچار ((وحدت کلمـه))!! میشن و با بـه جوش آمـدن خون فمنیستی تصمیـم میگیرن

اثبات کنن که در زمینه خندانـدن مردم هـم مثل سایر زمینه ها! هیـچ کم و کسری از آقایان ندارند

و بدین ترتیب بدون در نظر گرفـتن فردی کـه شایسته انتـخاب شدن هست شروع به رای دادن به

خانمی میکنـند کـه حقیقـتا حتی صـد و پنـجاه ساعـت اجـرای این شخـص هـم بـه زحمـت میتونه

خنده ای بر لبهاشون بیاره! (که بـه قول هارولد لوید مردها برای خنداندن و زنها برای گریاندن زاده

 شده اند!!) ... در رقابـت دیگری از همیـن برنامـه طنز، بـه یکـباره برخی اصلاح طلـب ها (با شعار

معروف زنـده باد مخالف من!) از مـردم میخوان بـه دلیل اینکه فلان کمدین در فیـلمی علیه ماجرای

اعتراضات به انتخابات 88 بازی کرده از رای دادن بـه او خودداری کرده و به طرف مقابلش که پیش

از این سردبیر یک روزنامه اصلاح طلب بوده رای بدن!! این اتفاق میفته و اتفاقا طرف مقابل بـه دور

بعد هم صعود میکنه!... و ما مات و حیـران میمـونـیم کـه این هنرمنـد چه بر اساس اعتقاداتش در

اون فیلـم بازی کرده باشه (کـه در این صـورت کار خیـلی خوبی هـم کرده) و چه یک هنرمنـد خود

فروختـه بـوده باشه (کـه هنرمنـدان خودفروختـه و دربـاری در ایـن سرزمیـن فراواننـد!) باز هـم این

مسئله چه ارتباطی با انتـخاب نکردنش بـه عنـوان یک کمدیـن خوب میتونـه داشته باشه. چون در

هیچ کجا نیومده که یک انسان خودفروخته نمیتونه مردم رو خوب بخندونه!


ــ تصور کنید کـه فدراسیـون جهانی تنیـس تصمیـم میگیـره در سایـت خودش یک نظرسنجی برگزار

کنه و از مردم دنیا بخواد کـه بهتریـن تنیسور ده سال اخیـر رو از بیـن تـمام تنیسورهای دنیا انتخاب

کنند. در این لیـست در کنار نام تـمام تنیسورهای ریـز و درشت دنـیا برای خالی نبودن عریـضه نام

یک تنیسور ایرانی با عنـوان ابوالقاسم خشتک دوز هـم جای میگیـره!! در عرض سی دقیـقه تمام

شبکه های اجتـماعی پر میشه از لینـک نظرسنـجی و تشویـق آریایی های غیـور! برای رای دادن

به آقای خشتـک دوز، اون هـم بدون در نـظـر گرفـتن اینـکه آقای فدرر سوئیـسی در طول ده سال

سال گذشته چه افتخاراتی کسب کرده !...و پس از یک هفتـه در نهایت تعجب آقای خشتک دوز

دوز با بیش از چهل میلیون رای بالاتر از راجر فدرر با پنـج میلیـون و دویست هـزار رای قرار میگیره!!

(البته سایت فدراسیون تنیس فقط یک مثال هست و اگر هـر مرجع دیگری در دنیا در هر زمینه ای

نظر سنجی برگزار کنه باز هـم یک ایرانی چه شایستگی داشته باشه و چه نه به هرحال بالاترین

رای ها رو خواهد آورد!)

***

... و عجبا همون کسی که حتی در یک نظرسنجی ساده بدون در نظـر گرفتن شایستگی و فقط

به علت تعصب نژادی آقای خشتک دوز رو با رای خودش بـه عنوان بهترین تنیسوردنیا معرفی کرد!

از عـدم شایـستـه سالاری و اینـکه چرا بـه جای پسرش یـکی از همشهـری های رئیـس در فلان

اداره استخدام شده گلایه میکنـه! و همـون اصلاح طلبی کـه حتی برای انتخاب بهترین کمدین در

یک برنامه تلوزیونی بـه شکل عجیبی شاخص های حزبی رو لحاظ میکنـه اگر فـردا مثـل سال 88

و به اذن خداوند! 24 میلیون رای بـه نفع اصولگراها از صنـدوق بیرون بیاد! و اونها دوباره بر سر کار

بیان، از این گلایه خواهـد کرد کـه چرا بـه جای شایستـه سالاری تـمام اصلاح طلـبان در پستهای

مختلف قلع و قمع میشن! و همون خانمی کـه در یک نظرسنـجی ساده جنسیـت رو لحاظ میکنه

فردا...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پ ن 1:

وقتی شما به عنوان یک شهروند عادی در مسائل مختلف (کـه شرکـت در نظرسنجی فقط یک مثال کوچک از خیل

عظیم اونـها بود) دچار قومیـت سالاری،حزب سالاری،جنسیـت سالاری و ... میشی، قاعدتا غلـط میکنی کـه توقع

داری در مسائل بزرگتر این مملکت، شایسته سالاری حاکم باشه!پ ن 2:

جمله ای که از هنرمند فقید ((هارولـد لویـد)) نقل شد بـه هیچ عنـوان متعلق به این شخص نبـود! ایشان شبی با

چهره ای نورانی در حالی کـه در باغ سرسبزی قدم میزد! با کاسه ای شله زرد در دست به خواب من اومد و گلایه

کرد که ای رفیق شفیق! فضای مجازی پر شده از جمله های منتسب به چاپلین و هموطنان تو انقدر بزرگش کردن

که در عالم برزخ به شدت در حال فخرفروشی به ما هست. ما هـم آدمیم دایی! دست ما رو هم بگیر و جمله ای از

قول ما جعـل کن... و بدینـسان مـن هـم انجام وظیـفـه کردم!!... از دوسـتان آمریکایی هـم میـخوام اگر خون آبراهام

لینکن توی رگهاشون هست در انتشار این جمله به نام هارولد از طریق شبکه های اجتماعی کوتاهی نکنند!!